Dret Civil

Negociacions extrajudicials i instauració de demandes contra els Bancs i les Caixes

Clàusules sòl, Clàusules abusives en préstecs i Reclamació del pagat a l’excés

Gestions de dació en pagament, adjudicació, compravenda o lloguer d’immobles

Dret de propietat

Redacció de contractes

Processos judicials d’execució hipotecària, oposició per clàusules abusives

Reclamació de crèdits extrajudicial i judicialment

Arrendaments

Herències i successions

Divorcis i separacions

Liquidació del règim econòmic matrimonial

Aliments i pensió compensatòria per al/la cònjuge

Aliments i mesures relacionades amb els fills com la custòdia

Filiació

Intervenció i assessoria en conflictes econòmics conjugals

Indemnització per accidents de circulació

Indemnització per falles en la praxi mèdica