Cláusula sòl

· Que és una Clàusula Sòl en un préstec hipotecari?

Quan el Banc o la Caixa atorga un préstec manifestant-li a la persona que ho ha sol·licitat que els interessos que pagarà són variables, depenent del flux al mercat, però estableix una clàusula en la qual diu que de totes maneres cobrarà un percentatge mínim que sol ser d’un 2% o 3% a pesar que els interessos variables siguin inferiors a aquest percentatge.

· Que pot fer?

Aquest tipus de clàusules de les escriptures de préstecs hipotecaris són legalment “abusives” i per tant són “nul·les”, és a dir, no produeixen efectes enfront de la persona que va anar a sol·licitar el préstec al Banc. Però com el Banc haurà cobrat a l’excés, la persona afectada i que ha pagat de més pot sol·licitar la restitució d’aquests diners.

· Com sol·licitar al Banc o la Caixa la restitució del que ha pagat a l’excés per la clàusula sòl?

Actualment totes les entitats financeres han de tenir implementat un mecanisme de reclamació directa per a tots els seus clients, encara que normalment no fan cas d’aquests requeriments.

Per tant, és necessari que la persona que ha rebut el préstec present un document formal davant el Banc o la Caixa, i millor si és mitjançant un advocat especialista en el tema, i en cas que el Banc no accedeixi a retornar els diners, serà necessari demandar-ho.

Un dels bancs que ha estat més poc inclinat a retornar els diners ha estat el banc Popular, que pel que sembla se sotmetrà al que es decideixi en cada demanda que es present contra ell, així hagi de pagar les costes del procés.

EL NOSTRE CONSELL: Acudeixi a un especialista en aquesta matèria perquè puguin revisar la seva escriptura de préstec hipotecari i determinar si en ella existeix la clàusula sòl i efectuï la reclamació directa davant el banc o la respectiva demanda. Els bancs mai voldran retornar els diners que ja han recaptat tret que siguin requerits de manera contundent per un lletrat especialista en el tema, com en el Bufet Ortega.